Türi jäätmejaam

Türi Jäätmejaam

Türi Jäätmejaam asub aadressil Viljandi mnt 17B, Türi linn, Järvamaa. Jäätmejaam on avatud E-R kell 9-18 ja L kell 9-15. Jäätmejaama haldab Türi Vallavalitsus.

Asukoht ja Kontaktandmed

AsutusTüri Jäätmejaam
AadressViljandi mnt 17B, Türi linn, Järvamaa
E-post
Telefon
AvatudE-R kell 9-18, L kell 9-15

Jäätmejaamas võetakse vastu erinevaid jäätmeid, näiteks tekstiilijäätmed, ohtlikud jäätmed ja suurjäätmed. Jäätmeid võetakse vastu ainult sularahas. Jäätmete vastuvõtt, kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine ja käitlemine toimub vastavalt jäätmeseadusele, pakendiseadusele ning Türi valla jäätmehoolduseeskirjale.

Türi Jäätmejaama kõrval asub Kabala keskkonnajaam, kus saab samuti jäätmeid ära anda. Tiheasustusalal asuvate korterelamute ja ettevõtete biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale. Jäätmeveo hinnakirjaga saab tutvuda AS RAGN-SELLS kodulehel.

Jäätmete Käitlemine

Türi jäätmejaam on spetsiaalselt loodud selleks, et tagada Türi elanikele ja ettevõtetele korralik jäätmete käitlemine ning keskkonna kaitsmine. Jäätmejaamas võetakse vastu erinevat tüüpi jäätmeid, millest osa suunatakse taaskasutusse ja osa lõplikku käitlemisse.

Tavalised Jäätmed

Türi jäätmejaamas võetakse vastu erinevaid tavalisi jäätmeid, nagu paber, plast, metall, klaas ja muud segapakendid. Jäätmed tuleb sorteerida vastavalt nende liigile ja suurusele. Näiteks tuleb paber ja kartong eraldi koguda, samuti tuleb klaas eraldi sorteerida. Jäätmejaamast saab osta ka spetsiaalseid kotte, milles saab oma jäätmeid mugavalt ja lihtsalt transportida.

Ohtlikud Jäätmed

Türi jäätmejaamas võetakse vastu ka erinevaid ohtlikke jäätmeid, nagu kemikaalid, õlid, ravimid, värvid, lakid, happed ja elektroonikajäätmed. Ohtlikud jäätmed tuleb kindlasti eraldi koguda ja jäätmejaama toimetada, et vältida nende sattumist keskkonda. Ohtlikud jäätmed tuleb pakendada vastavalt nende liigile ja suurusele ning need tuleb jäätmejaama toimetada ohutult.

Türi jäätmejaam pakub ka erinevaid teenuseid, nagu jäätmete vastuvõtt, kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine ja käitlemine. Jäätmete käitlemine toimub vastavalt jäätmeseadusele ning keskkonnakaitsenõuetele. Jäätmete käitlemine on oluline osa keskkonna kaitsmisest ning Türi jäätmejaam teeb selleks oma parima.

Taaskasutus

Prügila ja Taaskasutus

Türi jäätmejaam on oluline keskus, kus toimub jäätmete vastuvõtt, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine ja käitlemine. Jäätmejaama üks põhitegevusvaldkond on tavajäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine.

Väätsa Prügila AS, kes haldab Türi jäätmejaama, võtab vastu erinevaid jäätmeid, sealhulgas elektroonikaseadmeid, patareisid, päevavalguslampe, vanarehve ja põllumajandusplaste. Jäätmejaam võtab vastu ka probleemtootest tekkinud jäätmeid.

Üks oluline osa jäätmejaama tegevusest on taaskasutus. Jäätmejaam võtab vastu erinevaid jäätmeid, mida on võimalik taaskasutada. Näiteks võetakse vastu tekstiilijäätmeid, mida saab kasutada uute toodete valmistamiseks. Jäätmejaam võtab vastu ka segapakendeid, klaaspakendeid ja paberpakendeid, mis on võimalik taaskasutada.

Türi jäätmejaama taaskasutuskeskus on oluline ka Viljandi, Oisu ja Kabala elanike jaoks, kes saavad oma jäätmeid jäätmejaama viia. Jäätmejaama töötajad aitavad jäätmeid sorteerida ja suunata taaskasutusse või kõrvaldamisse vastavalt nende liigile.

Sisukaart

Teenused

Kolimisteenus

Kaubavedu

Kullerteenus

Transporditeenus

Utiliseerimine

Veoteenus

Esita Tasuta Hinnapäring