Tallinna jäätmejaam

Tallinna Jäätmejaamade Ülevaade

Tallinna linna territooriumil on avatud neli jäätmejaama ja üks kogumispunkt Aegna saarel. Jäätmejaamad on avatud erinevatel kellaaegadel ja vastu võetakse erinevaid jäätmeteliike.

Rahumäe Jäätmejaam

Rahumäe jäätmejaam asub Nõmme linnaosas aadressil Rahumäe tee 5a. Jäätmejaam võtab vastu erinevaid jäätmeteliike, sealhulgas biolagunevaid aiajäätmeid, oksi, penoplasti, vanapaberit, kartongi, klaaspakendeid, suurjäätmeid, töötlemata puitu, vanarehve, lahustit, aegunud ravimeid, päevavalguslampe, õlifiltreid, akusid ja patareisid, riideid ja jalanõusid, kilet, puhtaid mööbliesemeid, aknaraame, terveid mänguasju ning tervet papp- ja paberpakendit.

Paljassaare Jäätmejaam

Paljassaare jäätmejaam asub aadressil Paljassaare põik 5. Jäätmejaam võtab vastu erinevaid jäätmeteliike, sealhulgas betooni, elektroonikajäätmeid, riideid ja jalanõusid, metalli, liimi, pappi, paberit, sularaha, värvijäätmeid, vanarehve, lahustit, aegunud ravimeid, päevavalguslampe, õlifiltreid, akusid ja patareisid, puhtaid mööbliesemeid, aknaraame, terveid mänguasju, kilet ja puhtaid penoplastijäätmeid.

Pärnamäe Jäätmejaam

Pärnamäe jäätmejaam asub aadressil Pärnamäe tee 33. Jäätmejaam võtab vastu erinevaid jäätmeteliike, sealhulgas biolagunevaid aiajäätmeid, oksi, penoplasti, vanapaberit, kartongi, klaaspakendeid, suurjäätmeid, töötlemata puitu, vanarehve, lahustit, aegunud ravimeid, päevavalguslampe, õlifiltreid, akusid ja patareisid, riideid ja jalanõusid, kilet, puhtaid mööbliesemeid, aknaraame, terveid mänguasju ning tervet papp- ja paberpakendit.

Tallinna jäätmejaamades on võimalik jäätmete vastuvõtt ja üleandmine. Jäätmete vastuvõtt toimub vastavalt jäätmete liikidele ja jäätmevaldaja peab järgima vastavaid nõudeid. Jäätmete üleandmisel tuleb arvestada jäätmete liigi, koguse, kasutuskõlblikkuse ja arveldamise viisiga. Jäätmete vastuvõtt ja üleandmine toimub vastavalt jäätmejaamade lahtiolekuaegadele ja hinnakirjale.

Tallinna linna ametlikul kodulehel on võimalik tutvuda jäätmejaamade lahtiolekuaegade ja hinnakirjaga ning saada teavet jäätmete kogumispunktide ja jäätmevaldajate kohta. Jäätmejaamade ja kogumispunktide lahtiolekuaegadega saab tutvuda ka Tallinna Jäätmekeskuse kodulehel.

Jäätmete vastuvõtmisel tuleb järgida tervise ja keskkonna kaitsmise nõudeid ning jäätmet

Jäätmete Sortimine ja Taaskasutus

Jäätmete Liigitamine

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakub jäätmete vastuvõtmist ja sortimist vastavalt nende liigile. Kliendid saavad tuua erinevat tüüpi jäätmeid, sealhulgas ehitus- ja lammutusjäätmeid, segajäätmeid, ohtlikke jäätmeid, paberit ja kartongi, biolagunevaid jäätmeid, puitu ja metalle. Jäätmed tuleb sorteerida vastavalt nende liigile ja kategooriale, et tagada nende taaskasutus ja kõrvaldamine vastavalt keskkonnanõuetele.

Taaskasutuskeskus

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus võtab vastu erinevaid jäätmeid, et neid taaskasutada või kõrvaldada. Jäätmete taaskasutamiseks on olemas spetsiaalsed seadmed ja tehnoloogiad, mis võimaldavad jäätmetest toota uusi tooteid või energiat. Näiteks saab biojäätmetest toota komposti, paberist ja kartongist taaskasutada paberit ja kartongi, puidust ja metallist valmistada uusi esemeid ning ohtlikest jäätmetest toota taaskasutatavat materjali.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on keskkonnasõbralik ettevõte, mis pakub klientidele võimalust jäätmeid sorteerida ja taaskasutada vastavalt keskkonnanõuetele. Kliendid saavad tuua erinevat tüüpi jäätmeid, mida sorteeritakse vastavalt nende liigile ja kategooriale. Jäätmete taaskasutamine on oluline samm keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkuse suunas.

Sisukaart

Teenused

Kolimisteenus

Kaubavedu

Kullerteenus

Transporditeenus

Utiliseerimine

Veoteenus

Esita Tasuta Hinnapäring