Saku Jäätmejaam

Saku Jäätmejaam

Saku Jäätmejaam asub aadressil Tiigi tn 15, Saku alevikus. Jäätmejaam on mõeldud ainult eraisikutele, juriidilistelt isikutelt jäätmeid vastu ei võeta. Jäätmejaam on avatud K-R kell 12:00-19:00 ja L-P kell 11:00-18:00. Riiklikel pühadel on jäätmejaam suletud.

Teenused ja Maksumus

Saku Jäätmejaam pakub erinevaid teenuseid, sealhulgas tasuta jäätmete vastuvõttu. Jäätmejaam võtab vastu erinevaid jäätmeid, sealhulgas metalli, plastikut, lehtklaasi, mänguasju, rehve, valgusteid ja palju muud. Jäätmejaama territooriumil asub ka kiisa jäätmepunkt.

Jäätmejaama teenuste maksumus sõltub konkreetsest teenusest. Saku valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on jäätmejaama teenuste hinnad järgmised:

TeenusHind
Autorehvid2 €/tk
Elektri- ja elektroonikaseadmed0,10 €/kg
Kodumasinad0,10 €/kg
Metalltasuta
Plastiktasuta
Paber ja kartongtasuta
Segapakendtasuta
Valgustid0,20 €/tk

Saku Jäätmejaam on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, et rajada jäätmejaama uus hoone ning osta uus tehnika jäätmete vastuvõtuks ja sorteerimiseks.

Jäätmete Käitlemine ja Taaskasutus Eestis

Eestis on jäätmete käitlemine ja taaskasutus väga oluline teema. Saku jäätmejaam on üks selline koht, kus jäätmeid kogutakse ja käideldakse. Jäätmejaam võtab vastu ainult liigiti kogutud jäätmeid, mille hulka kuuluvad biojäätmed, segapakend, suurjäätmed ja ehitus- ning lammutusjäätmed.

Eestis on jäätmete käitlemine reguleeritud seadustega, mis kehtestavad nõuded jäätmete sorteerimisele ja käitlemisele. Jäätmete sorteerimine on oluline, sest see võimaldab jäätmete taaskasutust ja vähendab jäätmete hulka, mis ladestatakse prügilatesse.

Saku jäätmejaam on üks selline koht, kus jäätmete sorteerimine on oluline. Jäätmejaam võtab vastu erinevaid jäätmeid, mida saab sorteerida ja taaskasutada. Näiteks võetakse biojäätmeid vastu, mida saab komposteerida ja kasutada väetisena.

Jäätmete sorteerimine ja taaskasutus on oluline ka keskkonna seisukohalt. Kui jäätmeid ei käidelda korralikult, võivad need kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. Seetõttu on oluline, et jäätmed kogutakse ja käideldakse õigesti.

Tallinnas on ka palju võimalusi jäätmete taaskasutamiseks. Näiteks on olemas taaskasutuspunktid, kus saab anda ära kasutuskõlblikke esemeid, mida enam ei vajata. Lisaks on Tallinnas võimalik taaskasutada ka teatud liiki jäätmeid, nagu näiteks paber ja kartong, klaas ja metall.

Sisukaart

Teenused

Kolimisteenus

Kaubavedu

Kullerteenus

Transporditeenus

Utiliseerimine

Veoteenus

Esita Tasuta Hinnapäring