Jäätmejaam Tartus

Jäätmejaam Tartus

Tartu jäätmejaam

Tartu jäätmejaam on koht, kuhu saab viia erinevaid jäätmeid, mis ei sobi tavalisse prügikasti. Jäätmejaam võtab vastu näiteks ehitusjäätmeid, ohtlikke jäätmeid, elektroonikajäätmeid ja vanametalli. Lisaks võetakse vastu ka taaskasutatavaid jäätmeid, näiteks paberit, klaasi ja pakendeid.

Aadress ja kontaktinfo

Tartu jäätmejaam asub aadressil Jaama 72c, Tartu. Jäätmejaama kontakttelefon on 738 6700. Jäätmejaam on avatud E-R 10.00-18.00 ja L-P 10.00-16.00. Riiklikel pühadel (v.a nelipühad) on jäätmejaam suletud.

Avatud aeg

Jäätmejaam on avatud erinevatel kellaaegadel, kuid tuleks arvestada võimalike järjekordadega. Jäätmejaam võtab vastu erinevaid jäätmeid, kuid mõned neist võivad olla tasulised. Näiteks võetakse vastu elektroonikajäätmeid, mille hind sõltub jäätme kogusest. Lisaks võetakse vastu ka ohtlikke jäätmeid, nagu näiteks värvid ja lahustid, mille hind on samuti erinev. Seega on soovitatav enne jäätmejaama külastamist tutvuda hinnakirjaga.

Jäätmejaama külastamine on oluline, et tagada korralik jäätmejaotus ja keskkonnahoid. Jäätmejaam on Tartu linna visuaalse identiteedi ideekonkursi võitja ning on saanud ka Tartu aasta tegu tiitli. Tartu jäätmejaam on oluline koht, kus saab oma jäätmed ohutult ära anda ning seeläbi aidata kaasa puhtama keskkonna loomisele.

Jäätmete vastuvõtmine ja käsitlemine

Jäätmete liigid ja vastuvõtutingimused

Jäätmejaam Tartus võtab vastu erinevaid jäätmeid, sealhulgas prügi, paberit, haljastust, töötlemata puitu, ohtlikke jäätmeid, patareisid, akusid, mööblit, sporti, sellitn19, suurjäätmeid, lahusteid, pestitsiide, õlifiltreid, nõusid, metalli, kartongi, plastikuid, sõiduauto vanarehve, mittekomplektseid külmikuid, tekstiile, lammutussegaprahti, elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, luminestsentslampe, pliiakusid, asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, segapakendeid, õlisid ja saastunud pakendeid.

Jäätmejaam võtab vastu ainult kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid. Jäätmed tuleb sorteerida vastavalt nende liigile ja järgida jäätmejaama vastuvõtutingimusi. Näiteks biolagunevaid aiajäätmeid võetakse vastu maksimaalselt 300 kg ühelt toojalt (sõiduauto üks haagisetäis). Vanarehve võetakse ühelt toojalt tasuta vastu 8 tükki aastas.

Hinnakiri

Jäätmejaama hinnakiri sõltub jäätmete liigist ja kogusest. Näiteks maksab ühe kuupmeetri lammutussegaprahi vastuvõtmine 30 eurot, samas kui ühe sõiduauto rehvi vastuvõtmine on tasuta. Hinnakiri kehtib ainult kodumajapidamistes tekkinud jäätmete puhul. Jäätmejaama hindadele lisandub käibemaks. Täpsema hinnakirja saamiseks võib pöörduda jäätmejaama operaatori poole.

Tartu linna jäätmemajandus

Tartu linna jäätmemajandus on keskkonnateadlik ja suunatud jäätmete ringlussevõtu ja kultuuri edendamisele. Linnavalitsus on võtnud vastu mitmeid meetmeid, et tagada linna puhtus ja heakord.

Jäätmete ringlussevõtt ja kultuur

Tartu linn toetab aktiivselt jäätmete ringlussevõttu, et vähendada jäätmete kogust, mis ladestatakse prügilatesse. Jäätmete sorteerimine on kohustuslik kõigile linnaelanikele, kellel on elukohajärgne aadress Tartu linnas.

Lisaks sellele on Tartu linnavalitsus toetanud mitmeid keskkonnahoidlikke sündmusi ja tegevusi, et edendada keskkonnateadlikkust linnaelanike seas. Näiteks on korraldatud linna- ja kogukonnaaiad, kus saab kasvatada oma köögivilju ja maitsetaimi ning samal ajal õppida, kuidas jäätmeid sorteerida ja ringlusse võtta.

Tartu linnavalitsus on ka loonud mitmeid projekte, mis aitavad linnaelanikel paremini jäätmeid sorteerida ja ringlusse võtta. Üks selline projekt on “Säästev Tartu”, mis on suunatud linnaelanikele, kes soovivad elada keskkonnahoidlikumalt.

Sisukaart

Teenused

Kolimisteenus

Kaubavedu

Kullerteenus

Transporditeenus

Utiliseerimine

Veoteenus

Esita Tasuta Hinnapäring